Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Miracle of the Ages. - December 25/ Phép Màu Vạn Kiếp - 25 tháng 12.


"And the Word was made flesh (incarnated)."
"Và Ngôi Lời đã hiện thân nên người phàm (Linh Hồn vào trong thân xác người/Giê-xu)

Word proceeding from the Father, the thought.
Lời đó đến từ Chúa Cha, ý nghĩ.

Dwell this evening upon this miracle of all ages. This stupendous fact of all mankind's history:-
Hãy nghiền ngẫm về nó, phép màu trong vạn kiếp nhân gian. Điều diệu kỳ.

God made man.
Đấng Sáng Thế làm nên loài người.

I came to restore to man his lost dignity. To show him that his physical and mental being could only be maintained at their intended height and power by constant communion with the Maker of man's being.
Ta đến để phục hồi lại phẩm cách cho loài người. Với gương sống của Ta, người ta nhận thấy thể trạng và tinh thần chỉ có thể đạt đến mức lý tưởng thông qua sự liên hệ không ngừng với Đấng Sáng Thế.

I came, God, to live with man, to show man how to live with God.
Ta đến, Thiên Chúa, để sống cùng loài người, và dạy họ cách sống cùng Thiên Chúa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét