Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

THE QUEST (For The Holy Grail) - Hành trình (tìm lại Thần Tính).


From the play: “The Man of La Mancha”

Trích từ vở kịch: “Người Đàn Ông có Dấu Ấn”

(Đôn Ki-hô-tê đánh nhau với cối xay gió)

To dream the impossible dream,
Theo đuổi một mộng ước không tưởng,

To fight the unbeatable foe,
Chiến đấu chống kẻ địch bất bại,

To bear with unbearable sorrow,
Dằn lòng với nỗi sầu khôn tả,

To run where the brave dare not go,
Dấn thân tới nơi vắng cả đấng anh hào,

To right the unrightable wrong,
Hòng sửa lỗi lầm tưởng không thể đổi,

To love pure and chaste from afar,
Nơi xa phương trời yêu thuần khiết sáng trong,

To try when your arms are too weary,
Vẫn không bỏ cuộc dù tay anh đã rã rời,

To reach the unreachable star. (Morning Star)
Để vươn tới sao kia ngoài tầm với. (Ngôi Sao Mai)

This is my quest, to follow that star,
Bởi định mệnh tôi, quyết theo vì sao ấy,

No matter how hopeless, no matter how far,
Dẫu cho vô vọng, hay quả xa vời,

To fight for right without question or pause,
Theo lẽ phải tranh đấu, không lời thắc mắc hay phút đắn đo,

To be willing to march into Hell for a heavenly cause.
Sẵn lòng quên mình vì đại nghĩa.

And I know, if I’ll only be true –
Và Tôi biết, nếu Tôi đặt mình –

To this glorious quest,
Vào Đường Về vinh quang ấy,

That my heart will lie peaceful and calm,
Lòng tôi sẽ yên bình thanh thản,

When I’m laid to my rest.
Phút giây tôi yên nghỉ.

And the world will be better for this,
Và thế giới sẽ tốt đẹp hơn bởi vậy,

That one man, scorned and covered with scars,
Chuyện về một người chịu khinh miệt, và thân đầy vết thương,

Still strove with his last ounce of courage,
Vẫn gắng sức bình sinh đến hơi thở cuối,

To reach the unreachable star.
Hướng về sao kia ngoài tầm với.


Lyrics by: Joe Darian/ Lời: Joe Darian.
Trích từ Phụ Lục
(Sách Đường Về)


The Messiah said in Revelation chapter 2 verses 26, 28, "To him that overcomes and keeps MY works unto The End, ........ will I give the Morning Star."

Đấng Cứu Thế nói trong Khải Huyền chương 2 câu 26, 28, "Cho kẻ vượt qua được (cái tôi), và giữ việc Ta giao đến Cuối,... Ta sẽ cho lại Ngôi Sao Mai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét