Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

“Những Điều Thiết Yếu” của cuộc sống.PREFACE
LỜI NÓI ĐẦU


Adaptation from the “Desiderata” of life.
Từ  “Những Điều Thiết Yếu” của cuộc sống. 
Go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence.
Giữ lòng thanh tĩnh giữa bao huyên náo và bon chen, nên nhớ yên bình có trong tĩnh lặng.
As far as possible, without surrendering your principles, be on good terms with all persons.
Sống, con cần nguyên tắc, nhưng hãy hết lòng và thân thiện với hết thảy mọi người.
Speak your truth quietly and clearly; and listen to others, even the dull and ignorant; they too have their story.
Nói thật và ôn tồn, nói cho tường tận; và luôn biết lắng nghe, ngay đến người ngu si và kẻ dại, ai cũng có câu chuyện cần được con nghe.
Avoid loud and aggressive persons, they are vexations to the spirit.
Nên tránh người to tiếng và hung hăng, họ làm cho tinh thần ta phiền nhiễu.
If you compare yourself with anyone other than Jesus, you may become vain and bitter; for always there will be greater and lesser persons than yourself.
Nếu con so bì với ai khác ngoài Chúa Giêsu, con có thể trở nên tự phụ và thất vọng, vì thế gian luôn đầy người dở và kẻ hay hơn mình. 
Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble; it is a real possession in the changing fortunes of time.
Hãy biết hài lòng với những thành tựu cũng như các kế hoạch của bản thân. Giữ sự quan tâm đối với nghề nghiệp, tuy nhiên hãy luôn dặn lòng khiêm tốn; nó là thứ con có thể tự kiểm soát trong bao thế sự thăng trầm.
Exercise caution in your business affairs; for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is; many persons strive for high ideals (but not enough); and everywhere life is full of heroism. Be yourself.
Hãy luôn cẩn trọng trong các công việc của mình, thế giới quả lắm mưu mô. Nhưng đừng quên tích đức tu thân con nhé; bao kẻ phấn đấu vì những lý tưởng vời vợi (nhưng vẫn không thỏa lòng), khắp nơi cuộc đời đầy rẫy các ý tưởng về anh hùng . Hãy là mình!
Especially do not feign affection. Neither be cynical about love; for in the face of all aridity and disenchantment it is as perennial as the grass.
Chớ nên thể hiện cảm xúc giả. Hay hoài nghi tình yêu, vì trong mọi sự khô hạn và nắng cháy, tình yêu vẫn bất diệt như ngọn cỏ con thấy.
Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune.
Năm tháng cuộc đời lắm bài học hay, con hãy chiêm nghiệm để trưởng thành, và bỏ dần những đam mê một thời tuổi trẻ. Nuôi dưỡng nghị lực mà vượt qua những tai ương bất ngờ. 
But do not distress yourself with imaginings. Many fears are born out of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of the universe, no less than the trees and stars; you earned the right to be here.
Nhưng đừng tự làm khổ mình với những tưởng tượng tiêu cực.  Mệt mỏi bất an và cô đơn là nguyên nhân gây nên nhiều nỗi sợ mông lung. Biết kỷ luật để thành nhân, nhưng cũng đừng hành hạ bản thân quá. Con là một đứa trẻ đến từ vũ trụ, không ít hơn vạn vật và các vì tinh tú, con có mọi lý do để có mặt trên đời. 
And whether or not it is clear to you, the heavens are unfolding as God wishes. Therefore be at peace with Him, however you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of human life, keep peace with your soul.
Và dẫu con có tận tường hay không, các tầng trời đang hé mở theo Thiên Ý của Đấng Sáng Thế. Do đó, hãy làm lành với Ngài, dù con có hiểu về Ngài sao đi nữa, và dù rằng con còn gắng sức và còn lắm khát vọng, nhưng trong kiếp người tiền hậu bất nhất, hãy giữ tâm được vẹn chữ bình yên.
With all its sham, drudgery, evil people and broken dreams it is still a beautiful world. Be careful, keep the Commandments, do God’s Will, and strive to be happy and good.
Dẫu đời còn bao gian dối, nhọc nhằn và lòng người không được đoan chính, dẫu ước mơ có tan vỡ thì đời vẫn đẹp. Hãy thận trọng, giữ các Điều Răn, làm theo Thánh Ý của Thiên Chúa, và cố sống tốt và vui vẻ.
Adapted from “Desiderata :- Dựa trên “Những Điều thiết yếu”
found in Old Saint Paul’s church, Baltimore; dated 1692 - tìm thấy tại nhà thờ sứ đồ PhaoLô (Paul), Baltimore; năm 1692

Trích trong "Đường Về", chỉ dẫn từ YAH (JAH).


Download the FREE PDF version at: http://thewayhomeorfacethefire.net/
All correspondence please to jah@gibraltar.gi or to:-
JAH, JAH Publications, P. O. Box 561, The Way Home - PMB 205, Gibraltar, (Via London).

Any support or donations to assist in our on-going research and promotion of "The Long Awaited Truth of All Things on Planet Earth" would be very much appreciated.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét