Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

THE DIFFERENT EFFECTS OF NATURE AND GRACE. - NHỮNG KHÁC BIỆT GIỮA BẢN NGÃ VÀ LÒNG BAO DUNG VỊ THA.THE DIFFERENT EFFECTS OF
NATURE AND GRACE.
(human) + (Being)
by JAH

        NHỮNG KHÁC BIỆT GIỮA
BẢN NGÃ VÀ LÒNG BAO DUNG VỊ THA.
(thân xác) + (Linh hồn)
Giảng dạy từ YAH  
 
THE VOICE OF THE LORD: My son, you must carefully observe the effects of nature and of grace, because they operate very differently, and the subtle distinction between them can only be marked by an enlightened man.
 
LỜI CỦA ĐẤNG CHÍ CAO: Con trai Ta, con phải cẩn trọng quan sát ảnh hưởng của bản ngã và lòng bao dung, bởi chúng hoạt động rất khác nhau, và sự khác biệt khó thấy đó chỉ có thể được nhận biết bởi kẻ đã được khai sáng. 

Everyone aims at what is good and makes some pretension to it in his words and action. That is why many people are deceived by an imitation of goodness.
 
Ai cũng nhắm đến những gì có lợi và thường tỏ vẻ ta thì tốt bằng một vài lời nói và hành động. Đó là lý do tại sao nhiều người bị đánh lừa bởi biểu hiện vẻ ngoài

Nature is cunning; it misleads people and tricks and deceives them, and always has its own interest at heart. But grace walks honestly and openly; it avoids all that has a look of evil about it, and it lays no traps; it does everything solely for the sake of God, in Whom it finds its ultimate rest.

Bản tính người thật quỷ quyệt, nó dùng mưu mẹo để ghạt và dối lừa, và luôn đặt lợi ích riêng của mình lên trên hết. Còn tính bao dung vị tha thể hiện ở cách sống trung thực và ngay thẳng, nó tránh tất thảy mọi sự gian, và chẳng giăng bẫy chi, nó làm mọi việc vì sự thật, tình yêu, và những gì tốt đẹp (Thiên Chúa), và tìm thấy bình yên thanh thản ở nơi Ngài (trong sự thật, tình yêu [không phải cảm xúc], và những gì tốt đẹp). 

Nature is not prepared to be put to death, or to be subdued and overcome. It does not want to be under control or to submit of its own free-will. But grace aims at putting the old nature to death, and it resists the desires of the body.
 
Bản ngã chẳng khi nào chịu bị thanh trừ, hay bị kìm kẹp và khắc phục. Nó chẳng muốn dưới ai hoặc phải phục tùng điều chi. Nhưng tính bao dung vị tha luôn khắc khe với bản thân nhằm trừ đi bản ngã nó, và nó cưỡng lại những dục vọng của cơ thể (bản ngã). 

It is eager to submit, and longs to be ruled.
 
Nó sốt sắng tuân thủ, và đợi chờ khuôn phép. 

It does not want to be independent, but loves to be ruled.
 
Nó không muốn độc lập, nhưng thích được đi theo đường ngay. 

It does not want to be independent, but loves to be under discipline.
 
Nó không muốn phóng túng không kiểm soát, nhưng mong được ép mình vào kỷ cương. 

It has no wish to lord-it over anyone, but is prepared to live its whole life and spend its whole existence subject to the Will of God; and for love of the Lord to accept, face humbly and overcome every kind of human temptation.
 
Nó không ao ước được áp đặt cái tôi lên ai khác, và chuẩn bị dành trọn cuộc sống và kiếp hiện hữu nó, để sống và làm theo Thánh Ý của Thiên Chúa, vì tình yêu của Ngài chấp nhận, khiêm nhường đối mặt và vượt qua mọi cám dỗ của thân xác. 

Nature labours for its own good and looks to see what advantage it can get from somebody else; but grace does not consider its personal convenience and advantage, but rather what will do most good to others.
 
Bản ngã làm vì những toan tính riêng của bản thân và luôn tìm xem có lợi ích chi nó có thể nhận từ kẻ khác, tính bao dung vị tha không xem trọng lợi ích vật chất hay so đo lợi thế bản thân, và nó đặt lợi ích chung của tập thể lên trước.  

Nature is afraid of humiliation and contempt, but grace rejoices when it suffers indignity for the sake of Truth, Justice and Freedom.
 
Bản ngã sợ bị sỉ nhục và bị coi thường, nhưng tính bao dung thì an vui ngay cả khi nó phải chịu đựng những điều tiếng sỉ vả vì lợi ích của Sự Thật, Công LýTự Do.

Nature likes idleness and physical ease, but grace cannot endure to be unoccupied, and gladly undertakes all kinds of toil.
 
Bản tính người thích sự biến nhác và khoan khoái thể xác, nhưng tính bao dung không chịu được sự vô nghĩa của cuộc sống sung túc vương giả, và sẵn lòng đảm nhận mọi loại công việc cực nhọc. 

Nature is eager to possess rare and beautiful things, and loathes common and coarse ones. But grace finds its delight in what is simple and humble; it is not repulsed by the repulsive, and it does not refuse to put on worn-out clothes.
 
Bản tính người háo hức muốn được sở hữu mọi loại vật báu và quý hiếm, nó xem thường những gì bình dân và không trau chuốt. Tính bao dung tìm thấy niềm vui ở những điều giản đơn và nhỏ bé, nó chẳng giận dữ khó chịu khi bị ganh ghét hay chối từ, và không phiền lòng khi khoát lên mình quần áo cũ lỗi mốt. 

Nature has his own temporal things, and is pleased by wordly advantage. It is unhappy when it suffers loss, and any slighting word can make it angry. But grace is concerned with Eternal things, and has no interest in anything temporal. In material loss it feels no distress, and when hard things are said it feels no resentment, for its treasure and its joy are laid up in Heaven where nothing ever is lost.
 
Bản tính người đặt tâm vào những sở thích nhất thời, và lấy làm hài lòng khi có được những lợi thế trần tục. Nó không vui khi phải chịu thiệt, và một lời đụng chạm nhỏ đủ để khuấy động cái tôi nó. Nhưng lòng bao dung chú trọng đến những gì bền lâu, và không hề ràng buộc vào trò chơi thế tục. Trong mất mát vật chất nó chẳng phiền muộn chi, và những lời độc miệng không làm nó oán hận. Với nó những gì quý báu và niềm vui không nằm dưới thế gian, biết rằng ở Cõi Vĩnh Hằng chẳng điều chi mất. 

Nature is greedy, and is more ready to receive than give. It loves exclusive, unshared things. Grace is loving and generous; it rejects private advantage, and is content with little, thinking it more to give than to receive.
 
Bản tính người tham lam, và muốn nhận nhiều hơn cho. Nó yêu chuộn sự độc quyền, những gì không phải san sẻ. Lòng bao dung thì thương yêu và hào phóng luôn, nó bỏ qua lợi ích riêng, và an nhiên trong mọi hoàn cảnh, đối với nó cho có nhiều ý nghĩa hơn nhận. 

Nature inclines to material things and gratification of self, towards useless pastimes and travelling about. Grace gravitates towards God and goodness; it renounces material things, and tries to avoid the world. It loathes the longing of the body; it curbs the desire to wander abroad, and hates the thought of appearing in public.
 
Bản tính người có khuynh hướng nghiên về vật chất và sự thõa mãn bản thân, đích nhắm là muôn vạn thú tiêu khiển vô nghĩa, các chuyến du lịch đây đó. Lòng bao dung bị hút về phía Thiên Chúa và tính tốt, nó từ bỏ ham muốn vật chất, và cố tránh thị phi thế gian. Nó ghét những khát khao thể xác, hay ước muốn chu du khắp mọi nơi, và chẳng thích chi ý muốn xuất hiện nơi ồn ào đông đúc. 

Nature likes to experience outside comforts which brings satisfaction to the senses; but grace seeks its comfort in God alone, and beyond all visible things it looks to Supreme Good for its delight.
 
Bản tính người thích trải nghiệm mọi tiện nghi bề ngoài, những thứ mang đến cảm giác thỏa mãn. Lòng bao dung kiếm tìm sự viên mãn chỉ ở Thiên Chúa, và vượt ra khỏi thế giới vật chất nó vui sướng thấy được sự Thánh Khiết Chí Cao. 

Nature does everything for its own gain and advantage. It cannot do anything for nothing, but is always hoping for something as good or better, some praise or favour, in return for its good deeds. It wants anything it does or gives to be appreciated. Grace does not look for anything in this world, and it asks for no reward except God. It only wants the necessities of this life in so far as they help it to win Eternal Life.
 
Bản tính người tính toán thiệt hơn trong hành động vì tiện nghi và sự thăng tiến cho bản thân nó. Nó không thể làm mà không có lộc, luôn muốn đổi chác một thứ gì đó ngang bằng hoặc tốt hơn, những lời khen ngợi nói tốt hay một sự thiên vị chiếu cố khi làm lợi cho ai. Nó muốn mọi thứ nó làm và cho phải được biết ơn và ghi nhận. Lòng bao dung chẳng tìm những thứ như vậy, nó chẳng đòi hỏi chi ngoài Thiên Chúa (sự thật, tình yêu, những điều tốt đẹp). Nó chỉ cần những nhu cầu cơ bản nhất cho cuộc sống trên đất trong chừng mực có thể, trên con đường tìm về Quê Hương Thật Sự của mình. 

Nature is pleased when it has many friends and associates. It glories in high place and noble birth; it smiles on the powerful, flatters the rich, and applauds those like itself. But grace loves even its enemies, and is not pleased with itself when it has a crowd of friends. It thinks nothing of position or high-birth unless there is goodness there as well. It favours the poor rather than the rich, and feels more sympathy with the innocent than with the powerful. It rejoices at the victory of truth, not falsehood; and it is always urging men to "prize the best gifts of Heaven",and to grow more like the Son of God in goodness.
 
Bản tính người lấy làm hài lòng khi nó có đầy đủ mọi loại quan hệ quen biết và phe nhóm. Nó muốn chói sáng ở đỉnh cao và trở nên như công hầu khanh tướng, nó hân hoan nói cười với kẻ quyền uy, tâng bốc những ai giàu sang phú quý, nó đón chào những kẻ như nó. Còn lòng bao dung quan tâm cả đến kẻ đối nghịch, nó không cảm thấy thỏa mãn khi được bao trùm bởi bè bạn, và chẳng màng địa vị xã hội cao trừ khi có điều gì tốt đẹp đến từ đó. Nó đồng cảm với kẻ khó hơn kẻ sang giàu, và dành lòng trắc ẩn cho người vô tội hơn cho kẻ quyền uy. Nó mừng vui khi sự thật thắng thế, sai trái bị đánh bại, và thúc giục tha nhân “tha thiết tìm ơn cao từ Trời”, và trở nên ngày một giống với Con Trai Ngài ở tínhtốt

Nature is quick to complain of want and difficulty, but grace bears hardship without giving way.
 
Bản tính người nhanh nhạy trong việc trình bày mong muốn và than thở khó khăn, còn lòng bao dung chấp nhận thử thách sóng gió và không đổi hướng. 

Nature diverts everything to its own ends, it struggles and argues on its own account, even against the truth, mentally or verbally. Grace leads everything home to God, the source from Whom it comes. It does not credit itself with anything good or make any arrogant claims; it is not pushing, it does not force its views on others; but whatever it feels, whatever it thinks, it submits itself to the Eternal Wisdom and the scrutiny of God.

Bản tính người chuyển mọi thứ về kho riêng, tranh đấu và ngụy biện cho bản thân, chống đối cả lại bằng chứng thật, trong tâm trí hay lời nói. Lòng bao dung dẫn đường về với Sự Thật, Tình Yêu và Những Điều Tốt Đẹp, nguồn cội nơi nó bắt đầu. Nó chẳng muốn đề cao công trạng riêng khi làm điều ngay hay nói những lời ngạo mạn, nó chẳng ép buộc ai, hay áp đặt quan điểm mình lên kẻ khác, mọi cảm nhận và suy tư riêng, nó đối chiếu với Sự Thông Tuệ Chí Cao và tham khảo Thánh Ý Ngài. 

Nature is always eager to know secrets and hear news. It wants to go out into the world and have all kinds of experiences. It longs to be recognized and do things that earn praise and admiration. Grace has no interest in hearing new strange things, because all this springs from our age-long corruption, and there can be nothing new or lasting here on this Earth.
 
Bản tính người mong mỏi được biết nhiều bí mật và hóng tin tức trước nhất. Nó muốn ra đời để kinh qua tất cả mánh khóe và mưu mô. Nó đợi chờ được vinh danh và thực hiện chí lớn, được nhận ngợi khen và ngưỡng mộ của muôn người. Lòng bao dung chẳng màng nghe tin nóng hay chuyện giật gân, bởi tất cả những thứ đó có gốc rễ từ sự đổ đốn lầm lạc muôn thuở, và chẳng thể có chuyện chi mới hay bền lâu trên Đất này. 

Grace teaches a man to keep his senses in check, to avoid empty complacency and attention, and to conceal in humility all that might be praised and admired; and from all that happens and in all he learns, it teaches him to seek the harvest of usefulness and the praise and the glory of God. Grace does not want itself or its doings talked about, but it does want God to be blessed where all His gifts are concerned, for He sends all His gifts purely out of Love.
 
Lòng bao dung dạy ta phải tỉnh táo cảnh giác, vượt qua tính tự mãn hão và tiếng leng keng phân tâm vọng lại từ thế gian, và ẩn dấu tất cả tài hoa có thể được ca ngợi hay ngưỡng mộ, trong sự khiêm tốn đúng nghĩa, nó dạy ta tìm kiếm và thu hoạch sự hữu ích, lời khen ngợi và vầng hào quang của Đấng Chí Cao. Lòng bao dung không muốn bản thân hay việc nó làm được nhắc tới, nhưng nó thật muốn Đấng Chí Cao được vinh danh khi nói về những ân điển đến từ Ngài, bởi Ngài ban cho quà tặng đó hoàn toàn xuất phát từ Tình Yêu Thật. 

Grace like this is a supernatural Light, a special gift of God; it is the seal of the "Elect", and a pledge of Eternal Salvation. It raises a man from Earthly things to love of Heavenly ones, and it makes him Spiritual where he was unspiritual before.
 
Lòng bao dung như thế là Ánh Sáng siêu nhiên, một ân điển đặc biệt từ Thiên Chúa, nó là dấu ấn của các “Môn Đồ” được chọn, và là bằng chứng của Sự Cứu Rỗi Đời Đời. Nó nâng ta từ bụi của Đất lên với tình yêu thánh khiết từ Trời, cảm thông cho sanh linh vạn vật, và Thanh Khiết hóa sự phàm tục cũ trong ta. 

As nature is curbed and subdued, Grace flows in more richly, and the inward man is visited anew, and daily remade in the image of GOD.
 
Khi bản chất cái tôi bị chế ngự và trừ bỏ, lòng bao dung dâng trào trong lòng ta, và tâm ta được làm lại tươi mới, ngày ngày được tạo dựng lại theo hình ảnh Ngài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét